Energiezuinig (ver)bouwen: wat is dat?

Energiezuinig (ver)bouwen: wat is dat?

Energiezuinig (ver)bouwen: regelgeving en praktische tips

Als u bouw- of verbouwplannen hebt, bent u ze vast al tegengekomen: EPB, K-peil, S-peil, E-peil, R-waarden, BEN: heel wat afkortingen die soms voor verwarring zorgen. Wat betekenen ze nu juist en wanneer moet u er rekening mee houden?

Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd. EPB staat voor ‘Energieprestatie en Binnenklimaat’.

De EPB-eisen hangen af van de bestemming van het gebouw (wonen, winkels, kantoor, ...); de aard van de werken (nieuwbouw, renovatie, ingrijpende energetische renovatie, ...) en het jaar van de aanvraag. Immers, om de paar jaren worden de eisen strenger. Tegen 2021 is het de bedoeling dat alle nieuwe gebouwen BEN zijn, wat staat voor ‘bijna-energieneutraal’.

Een handig hulpmiddel waarmee u zelf kan de verplichtingen voor uw project kan nakijken is de online EPB-wegwijzer (https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/wegwijzer). Door meerdere specifieke gegevens in te vullen, komt u te weten of u EPB-plichtig bent en op welke vlakken uw bouwproject aan de EPB-eisen moet voldoen.

Nu u dus weet welk K-, E-, of S-peil u moet bereiken, komt het erop aan dit op een doordachte manier in te vullen. 

De eerste stap is altijd: zo goed mogelijk isoleren! De isolatie bevindt zich immers zo goed als altijd in de afgewerkte buitenschil van het gebouw, en die zal u na ingebruikname van het gebouw niet meer eenvoudig kunnen aanpassen. Investeer dus vanaf dag één in een correcte en efficiënte isolatie, hiermee is uw K-peil direct in orde

Sinds begin 2018is voor nieuwbouwwoningen het K-peil vervangen door het S-peil, waarbij naast de isolatie ook het ontwerp van het gebouw een rol speelt. Zo zal een compact opgebouwde woning met dezelfde isolatiematerialen een beter S-peil behalen dan een woning met veel uitsprongen of oversteken. Met de glasoppervlaktes op het Zuiden of op het Westen overdrijft u best niet, zo houdt u de oververhitting onder controle en kan u duurdere zonweringsoplossingen vermijden.

Om tenslotte uw E-peil te optimaliseren, zal u niet alleen goed moeten isoleren, compact bouwen en de oververhitting beperken, hier zijn ook de technieken onder de vorm van uw verwarmings- en ventilatieinstallatie bij betrokken. Weet dat, als u met een beperkt budget zit, er degelijke oplossingen bestan zonder dat u voor de laatste nieuwe snufjes hoeft te kiezen. 

Als kers op de taart – en een verplichting bij nieuwbouw – kan u ook nog opteren voor hernieuwbare energie, onder de vorm van bijvoorbeeld een warmtepomp of zonnepanelen.

U merkt het: het hele EPB-verhaal is een complexe puzzel van factoren die mekaar beïnvloeden en ook steeds meer impact hebben op het ontwerp van uw gebouw. 

Wil u graag meer info over de gevolgen van energiezuinig (ver)bouwen voor uw project? Klik hier

,

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x