Update: Vlaamse premie voor sloop en herbouw in 2019 blijft ook in 2020 nog van toepassing

Update: Vlaamse premie voor sloop en herbouw in 2019 blijft ook in 2020 nog van toepassing

In ons land krijgt wie een woning afbreekt en heropbouwt in één van de 13 stedelijke kernen, reeds lang van de federale overheid een verlaagd BTW-tarief van 6% in plaats van het gewone tarief van 21%. De Vlaamse regering wou dit graag uitbreiden naar heel Vlaanderen, maar de strikte Europese regelgeving stak stokken in de wielen. Vlaanderen heeft nu het heft in eigen handen genomen en geeft wie geen recht heeft op het verlaagd BTW-tarief, een Vlaamse sloop- en heropbouwkorting. Zo kan er eindelijk iets gebeuren met de vele relatief oude woningen die energetisch in erg slechte staat zijn.


Bent u eigenaar van een woning waarvoor u geen aanspraak kan maken op het verlaagd BTW-tarief en bent u bereid uw woning af te breken en te vervangen door een energie-efficiëntere nieuwbouw, dan kan u vanaf nu een forfaitaire premie krijgen van 7.500 euro. Aan de premie zijn natuurlijk enkele voorwaarden verbonden. Enkel particulieren die tussen 1 oktober 2018 en 31 oktober 2019,  een omgevingsvergunning hebben aangevraagd voor sloop én heropbouw en die geen aanspraak kunnen maken op de zes procent BTW, maar ondertussen ook zij die in 2020 een aanvraag zullen indienen, kunnen de premie aanvragen. De premie wordt uitbetaald binnen de drie maanden nadat de sloopwerken zijn vastgesteld. De aanvraag gebeurt via een webapplicatie van het Vlaams Energieagentschap die online beschikbaar is: https://www.energiesparen.be/slooppremie/aanvraag 

Betekent dit nu dat alle verouderde woningen beter worden afgebroken in plaats van gerenoveerd? Omdat dit afhankelijk is van verschillende factoren, blijft dat voor elk specifiek geval wikken en wegen. Zo kan het zijn dat u, omwille van de stedenbouwkundige voorschriften, na afbraak van de woning niet langer hetzelfde volume op dezelfde plaats mag heropbouwen. En hoe grondig moet de woning verbouwd worden om aan uw eisen te voldoen? Is de woning structureel nog in orde? En hoe ingrijpend zijn de noodzakelijke ingrepen die u op energetisch gebied moet of wil voorzien?

Bij het zoeken naar een antwoord op deze vragen, mag u zeker niet over één nacht ijs gaan. Een grondige en professioneel uitgevoerde screening van de bestaande woning en de heropbouwmogelijkheden is zeker een must, pas dan kan u met kennis van zaken besluiten of de premie voor u een goede zaak is of niet.

Wil je naar aanleiding van deze blog meer informatie over jouw project?  Klik hier

,

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x