Alles over de nieuwe omgevingsvergunning

Alles over de nieuwe omgevingsvergunning

Hebt u bouw- of verbouwplannen? Weet dan dat sinds 1 januari van dit jaar de aanvraagprocedure werd gewijzigd, wat mogelijk impact kan hebben op uw project. Het is ingewikkelde materie, maar hieronder geven wij u in een notendop een overzicht van de belangrijkste zaken waar u rekening mee dient te houden.

Wat is er veranderd?

Heel veel en toch ook niet: de nieuwe omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden digitaal ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna indien nodig één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. De inhoud van de voordien aparte vergunningen blijft in het nieuwe systeem grotendeels behouden, alleen maakt de digitale manier van werken de procedure eenvoudiger, sneller en efficiënter.

Bovendien is er nu de mogelijkheid om uw aanvraag tijdens de procedure nog aan te vullen of te wijzigen, zodat er wordt vermeden dat elk probleem tot het heropstarten van de procedure leidt. Is uw project wat groter en ingewikkelder, dan kan u de overheid vragen om een projectvergadering te organiseren, zodat vermeden kan worden dat de adviezen van de verschillende raadgevende instanties (brandweer, Bos en Groen, Monumentenzorg,...)  elkaar tegenspreken. 

Wat is er gebleven?

Voor een grondige verbouwing van een bestaand gebouw of het bouwen van een nieuw gebouw hebt u, zoals voorheen, altijd een omgevingsvergunning nodig. Voor andere werken aan en rond de woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden. 

In principe geldt de meldingsplicht voor kleine werken aan de woning, zoals de aanbouw van een garage of veranda met een maximale oppervlakte van in totaal 40 vierkante meter. U moet er rekening mee houden dat de oppervlakte van vroeger geplaatste kleine bouwwerken meetelt in de totaalberekening van die 40 vierkante meter. Gaan er geen stabiliteitsingrepen gepaard met uw werken? Dan hoeft u voor uw melding geen beroep te doen op een architect, maar kan u via de online procedure op het Omgevingsloket zelf de werken melden. Na 30 dagen kan u dan de werken starten.

Soms kunnen de hierboven aangehaalde werken zelfs vrijgesteld zijn van vergunning. Ook voor het realiseren van niet-overdekte constructies waarvan de oppervlakte samen 80 vierkante meter bedraagt, bv. terras, zwembad, vijver, … geldt in principe een vrijstelling

Maar opgelet: vrijstelling en melding kunnen slechts onder een aantal voorwaarden en zijn sterk afhankelijk van de specifieke voorschriften en plannen van toepassing op uw perceel.

Doe daarom altijd eerst navraag op de stedenbouwkundige dienst van de gemeente.


U wil het grondig aanpakken?

Ook al kan u eventueel een (deel van) uw vergunning zelf aanvragen, het opstellen van een doordacht voorstel samen met de nodige plannen en documenten vraagt toch de nodige grafische, ontwerpmatige en bouwkundige kennis.  Een goed opgesteld en volledig dossier verhoogt uw slaagkansen op een vlotte vergunning. Ook inhoudelijke onderhandelingen met de stedenbouwkundige dienst worden best met de nodige kennis ter zake gevoerd. En wat met de uitvoering van uw project: gaat u zelf op zoek naar aannemers om de werken uit te voeren en bent u technisch voldoende onderlegd om de werken op te volgen? Als specialist terzake kan een architect u in al deze stappen bijstaan, en zo samen met u de vergunning van uw droomproject realiseren.

Wil u graag weten wat wij voor uw project als architect kunnen betekenen?  Klik hier

,

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x